خانه کارگر مشهد

ویدیو ها


ساخت و تولید دستگاه روغن گیری در حوزه کارآفرینی دانشگاه

 اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری )

ساخت تصفیه فاضلاب خانگی در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر و پخش از صدا و سیما

گزارش مصور برگزاری آزمون جامع گردشگری خراسان رضوی – آبان 1401