خانه کارگر مشهد

اطلاعیه های آموزشی

علیرضا ناظری

قابل توجه دانشجویان گرامی:

انتخاب واحد ترم تابستان از ۲۲ تیرماه الی ۲۵ تیرماه این زمان تمدید نخواهد شد.