خانه کارگر مشهد

راهنمای آموزش مجازی

علیرضا ناظری

کلیه آموزش های سامانه سمالایو :

ورود به سامانه سمالایو 

آموزش کامل سمالایو


آموزش تغییر منطقه زمانی

آموزش ساخت جلسات مجازی

آموزش نحوه برگزاری یک جلسه آنلاین

آموزش اشتراک گذاری فایل در جلسه آنلاین

آموزش نحوه فعال سازی دسترسی در جلسه آنلاین

آموزش نحوه زمانبندی جلسات مجازی

آموزش نحوه برگزاری امتحان

آموزش ضبط جلسات مجازی

آموزش پنل دانشجو ها

آموزش پنل دانشجو ها (موبایل)

آموزش برگزاری آزمون توسط دانشجو

آموزش عضویت در کلاس توسط دانشجو

آموزش ورود به سمالایو (دانشجو ها)