خانه کارگر مشهد

مدیران گروه

علیرضا ناظری
ردیف نام و نام خانوادگی رشته عکس
1 علیرضا ناظری مهندسی کامپیوتر – تمام گرایش ها
2 دکتر علی یوسفی سمنگانی مهندسی عمران – تمام گرایش ها
3 محمد امیرمحرری مهندسی مکانیک – تمام گرایش ها
4 سرکار خانم عطیه عالیا حسابداری
5 علی پژومندداد مهندسی برق صنعتی – کنترل ابزار دقیق
6 سرکار خانم  سولماز آخوندی طراحی لباس 
7 داود مژدکانلو مدیر گروه دروس عمومی

مدیر گروه مدیریت کسب و کار و بازاریابی