خانه کارگر مشهد

معرفی رشته های مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد

علیرضا ناظری

مدیریت 

کاردانی روابط عمومی 

کاردانی بازاریابی

کارشناسی مدیریت کسب و کار                                            دریافت فایل معرفی رشته

حسابداری 

کاردانی حرفه ای  حسابداری صنعتی                                  دریافت فایل معرفی رشته

کارشناسی حرفه ای  خدمات و تولیدات صنعتی

کارشناسی حسابداری ( امور مالی )

مهندسی عمران                                                                     

کاردانی عمران – سازه های پیش ساخته                             دریافت فایل معرفی رشته

کاردانی حرفه ای – عمران امور پیمان ها                              دریافت فایل معرفی رشته 

کاردانی حرفه ای – عمران بتن                                            دریافت فایل معرفی رشته

کاردانی فنی معماری – معماری داخلی                                دریافت فایل معرفی رشته

کارشناسی حرفه ای – عمران ساختمان سازی                      دریافت فایل معرفی رشته

مهندسی مکانیک

کاردانی حرفه ای  تاسیسات صنعتی                                    دریافت فایل معرفی رشته

کاردانی حرفه ای  تعمیر ماشین آلات صنعتی

کاردانی حرفه ای  ماشین افزار                                             دریافت فایل معرفی رشته

کارشناسی حرفه ای  تاسیسات حرارتی و برودتی                 دریافت فایل معرفی رشته

کارشناسی حرفه ای  ماشین افزار                                       دریافت فایل معرفی رشته

فناوری اطلاعات

کاردانی حرفه ای  اینترنت و شبکه های گسترده                 دریافت فایل معرفی رشته

کارشناسی حرفه ای  مهندسی فناوری اطلاعات                دریافت فایل معرفی رشته

ایمنی کار و حفاظت فنی

کاردانی حرفه ای – ایمنی کار و حفاظت فنی                          دریافت فایل معرفی رشته

کارشناسی ایمنی HSE                                                         دریافت فایل معرفی رشته

تربیت بدنی 

کاردانی مربیگری پایه ورزش های سه گانه

طراحی لباس

 کاردانی حرفه ای – طراحی لباس

کارشناسی طراحی پوشاک – لباس مجلسی 

 

کنترل ابزار دقیق (کارشناسی حرفه ای – مهندسی کنترل ابزار دقیق )            دریافت فایل معرفی رشته

برق صنعتی ( کاردانی حرفه ای – برق صنعتی )                                          دریافت فایل معرفی رشته

کاردانی آرایش و پیرایش زنانه