خانه کارگر مشهد

معرفی کارکنان دانشگاه

علیرضا ناظری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 محمد حسین خزایی ریاست مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد khazaee.mh@gmail.com
2 علی یوسفی قائم مقام مرکز
3 سرکار خانم مرادقلی معاون آموزشی مرکز
4 داود مژدکانلو معاون پژوهشی
5 علیرضا ناظری مسئول فناوری اطلاعات
6 سید بهزاد صفار سجادی مشاوره حقوقی 
7 سجاد خسروی مسئول حراست
8 الهیار عرب امیرآبادی مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت
9 سرکار خانم احمدآبادی مسئول اداری – مالی
10 سرکار خانم غیاثی کارشناس مسئول آموزش
11 سرکار خانم حسنی کارشناس مسئول دانش آموختگان
12 آقای علیرضا زارع امور فرهنگی
13 سرکار خانم تقوی روانشناس مرکز
   علیرضا نورمحمدزاده انتظامات – خدمات