خانه کارگر مشهد

معرفی کارکنان دانشگاه

علیرضا ناظری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 محمد حسین خزایی ریاست دانشگاه khazaee.mh@gmail.com
2 علی یوسفی سمنگانی معاون دانشگاه
3 داود مژدکانلو معاون پژوهشی
4 علیرضا ناظری مسئول فناوری اطلاعات
5 سید بهزاد صفار سجادی مشاوره حقوقی 
6 مجید بخشی مسئول حراست
7 الهیار عرب امیرآبادی مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت
8 سرکار خانم دکتر مرادقلی مدیر آموزش
9 سرکار خانم احمدآبادی مسئول اداری – مالی
10 سرکار خانم غیاثی کارشناس مسئول آموزش
11 سرکار خانم حسنی کارشناس مسئول دانش آموختگان
12 آقای سجاد خسروی  امور اساتید و مدیریت کلاسها
13 آقای علیرضا زارع امور فرهنگی
14 سرکار خانم تقوی روانشناس مرکز
15  علیرضا نورمحمدزاده انتظامات – خدمات