خانه کارگر مشهد

چارت های تحصیلی رشته های دانشگاه

علیرضا ناظری

کاردانی آرایش پیرایش زنانه

کاردانی حرفه ای بازاریابی

کاردانی عمران – سازه پیش ساخته

کاردانی طراحی لباس

کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی

رشته بازنگری شده کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی مربوط به ورودی های مهر 1400 به بعد

کاردانی برق صنعتی

کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی حسابداری بهای تمام شده

کاردانی حسابداری 

کاردانی فنی عمران – بتن 

کاردانی فنی عمران – امور پیمان ها

کاردانی ماشین افزار

کاردانی تاسیسات صنعتی

کاردانی تاسیسات مکانیکی ساختمان

کارشناسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ایمنی سلامت و محیط زیست HSE

کارشناسی ابزار دقیق

کارشناسی حسابداری صنعتی 

کارشناسی حسابداری بهای تمام شده

کارشناسی عمران

کارشناسی ماشین افزار

کارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی حسابداری مالی

کارشناسی طراحی پوشاک

کارشناسی مدیریت کسب و کار