خانه کارگر مشهد
دسته‌بندی نشده

برگزاری جشن فارغ التحصیلی 1399

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه در ایام کرونا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

نوشته های مرتبط

درخواست میهمان دوره تابستان 993

علیرضا ناظری

برنامه کلاسی ترم تابستان 993

علیرضا ناظری

رشته طراحی لباس

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه