خانه کارگر مشهد
امور مالی

اسامی دانشجویان دارای تخفیف

اسامی دانشجویان دارای تخفیف شهریه ( شرکت در مراسمات و عضویت خانه کارگر)

برای مشاهده لیست اینجا کلیک کنید.

نوشته های مرتبط

اطلاعیه پرداخت شهریه

علیرضا ناظری

دانشجویان ممتاز نیمسال ۹۹۲ دارای تخفیف شهریه

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه