خانه کارگر مشهد
امور مالی

اسامی دانشجویان دارای تخفیف

اسامی دانشجویان دارای تخفیف شهریه ( شرکت در مراسمات و عضویت خانه کارگر)

برای مشاهده لیست اینجا کلیک کنید.

نوشته های مرتبط

دانشجویان ممتاز نیمسال ۹۹۲ دارای تخفیف شهریه

علیرضا ناظری

اطلاعیه پرداخت شهریه

علیرضا ناظری

تخفیفات ویژه دانشجویان مرکز علمی و کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه