خانه کارگر مشهد
دسته‌بندی نشده

ثبت نام واکسیناسیون کرونا مدرسین

ثبت نام واکسیناسیون کرونا به اطلاع می رساند:
مدرسین دارای کد مدرسی می توانند از طریق سامانه /https://vaccine.salamat.gov.ir نسبت به ثبت نام و دریافت نوبت جهت واکسیناسیون اساتید اقدام نمایند.

امور مدرسین دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد

نوشته های مرتبط

برگزاری امتحانات حضوری پیان ترم سال تحصیلی 1401 – 1400 نیمسال دوم خرداد ماه 1401

علیرضا ناظری

دوره کارگاه مدل جهانی DISC(دیسک)

علیرضا ناظری

ثبت نام جدید مهر 1400

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه