خانه کارگر مشهد
رویداد ها رویدادهای فرهنگی

گزارش برگزاری آزمون جامع گردشگری-آبان 1401

گزارش مصور برگزاری آزمون جامع گردشگری خراسان رضوی –  آبان 1401

دانشگاه علمی کاربری خانه کارگر مرکز مشهد ،  دفتر مطالعات و آموزش گردشگری  خراسان رضوی

 

   

   

نوشته های مرتبط

ساخت و تولید دستگاههای روغن گیری و خوراک دام

علیرضا ناظری

جلسه ارائه مقالات چاپ شده در کنفراس ملی با نمایه ISC

علیرضا ناظری

میزبانی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد در طرح ولایت دانشجویی کشور 

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه