خانه کارگر مشهد
رویداد ها

گزارش برگزاری آزمون جامع گردشگری-مرداد ۱۴۰۰

گزارش مصور برگزاری آزمون جامع گردشگری خراسان رضوی – مرداد ۱۴۰۰

دانشگاه علمی کاربری خانه کارگر مرکز مشهد ،  دفتر مطالعات و آموزش گردشگری  خراسان رضوی

     

   

   

   

   

نوشته های مرتبط

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

ساخت و تولید دستگاههای روغن گیری و خوراک دام

علیرضا ناظری

بازدید علمی دانشجویان از فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد و کارخانه پگاه مشهد اردیبهشت 1401

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه