خانه کارگر مشهد
رویداد ها

گزارش برگزاری آزمون جامع گردشگری-مرداد ۱۴۰۰

گزارش مصور برگزاری آزمون جامع گردشگری خراسان رضوی – مرداد ۱۴۰۰

دانشگاه علمی کاربری خانه کارگر مرکز مشهد ،  دفتر مطالعات و آموزش گردشگری  خراسان رضوی

     

   

   

   

   

نوشته های مرتبط

برگزاری مسابقات پتانک قهرمانی بانوان کارگر کشوری به مناسبت هفته بسیج

علیرضا ناظری

ساخت و تولید دستگاههای روغن گیری و خوراک دام

علیرضا ناظری

برگزاری دورهای تخصصی HSE

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه