خانه کارگر مشهد
دسته‌بندی نشده رویداد ها

برگزاری دورهای تخصصی HSE

دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد با همکاری سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی برگزاری میکند :

دوره های تخصصی HSE

 

نوشته های مرتبط

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

علیرضا ناظری

گزارش برگزاری آزمون جامع گردشگری-آبان 1401

علیرضا ناظری

برگزاری جشن فارغ التحصیلی 1399

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه