خانه کارگر مشهد
دسته‌بندی نشده رویداد ها

برگزاری دورهای تخصصی HSE

دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد با همکاری سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی برگزاری میکند :

دوره های تخصصی HSE

 

نوشته های مرتبط

رشته طراحی لباس

علیرضا ناظری

میزبانی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد در طرح ولایت دانشجویی کشور 

علیرضا ناظری

کسب مقام ارزشمند “دوم ” کشوری توسط دانشجویان و اساتید مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه