خانه کارگر مشهد
دسته‌بندی نشده رویداد ها

برگزاری دورهای تخصصی HSE

دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد با همکاری سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی برگزاری میکند :

دوره های تخصصی HSE

 

نوشته های مرتبط

گزارش برگزاری آزمون جامع گردشگری-مرداد ۱۴۰۰

علیرضا ناظری

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند

علیرضا ناظری

طرح همیار بهداشت

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه