خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها رویداد ها

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد جهت ارتقاء پایه متقاضیان کاردانان حرفه ای و تجربی که آموزش و آزمون این متقاضیان به مرکز علمی کاربردی خانه کارگر سپرده شد لازم به توضیح است در سال قبل این آموزش و آزمون در کل کشور انجام شد و امسال نیز این طرح کشوری انجام می شود …

 

 

نوشته های مرتبط

جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید و همچنین کارورزی رشته عمران

علیرضا ناظری

کسب افتخاراتی دیگر برای دانشگاه در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

علیرضا ناظری

کسب مقام ارزشمند “دوم ” کشوری توسط دانشجویان و اساتید مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه