خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها رویداد ها

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد جهت ارتقاء پایه متقاضیان کاردانان حرفه ای و تجربی که آموزش و آزمون این متقاضیان به مرکز علمی کاربردی خانه کارگر سپرده شد لازم به توضیح است در سال قبل این آموزش و آزمون در کل کشور انجام شد و امسال نیز این طرح کشوری انجام می شود …

 

 

نوشته های مرتبط

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

میزبانی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد در طرح ولایت دانشجویی کشور 

علیرضا ناظری

ساخت و تولید دستگاههای روغن گیری و خوراک دام

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه