خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها رویداد ها

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد جهت ارتقاء پایه متقاضیان کاردانان حرفه ای و تجربی که آموزش و آزمون این متقاضیان به مرکز علمی کاربردی خانه کارگر سپرده شد لازم به توضیح است در سال قبل این آموزش و آزمون در کل کشور انجام شد و امسال نیز این طرح کشوری انجام می شود …

 

 

نوشته های مرتبط

میزبانی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد در طرح ولایت دانشجویی کشور 

علیرضا ناظری

کسب افتخاراتی دیگر برای دانشگاه در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

علیرضا ناظری

آغاز ثبت نام مقاطع کارشناسی و کاردانی بهمن 1400

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه