خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها رویداد ها

جلسه ارائه مقالات چاپ شده در کنفراس ملی با نمایه ISC

جلسه ارائه مقالات چاپ شده در کنفراس ملی با نمایه ISC

ضمن تبریک به دانشجویان رشته حسابداری جهت تدوین و نگارش مقالات درس پروژه ، که دستاورد آن ثبت این اثر علمى ارزشمند در كنفرانس ملى و ISC می باشد.
امید است دانشجویان علاقمند در بحث نگارش و چاپ مقاله از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام نمایند.

نوشته های مرتبط

کسب مقام ارزشمند “دوم ” کشوری توسط دانشجویان و اساتید مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد

علیرضا ناظری

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند

علیرضا ناظری

تقدیرنامه مدیر کل راه و شهرسازی از دانشگاه خانه کارگر

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه