خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها رویداد ها

جلسه ارائه مقالات چاپ شده در کنفراس ملی با نمایه ISC

جلسه ارائه مقالات چاپ شده در کنفراس ملی با نمایه ISC

ضمن تبریک به دانشجویان رشته حسابداری جهت تدوین و نگارش مقالات درس پروژه ، که دستاورد آن ثبت این اثر علمى ارزشمند در كنفرانس ملى و ISC می باشد.
امید است دانشجویان علاقمند در بحث نگارش و چاپ مقاله از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام نمایند.

نوشته های مرتبط

گزارش برگزاری آزمون جامع گردشگری-مرداد ۱۴۰۰

علیرضا ناظری

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند

علیرضا ناظری

کسب افتخاراتی دیگر برای دانشگاه در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه