خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها

کسب افتخاراتی دیگر برای دانشگاه در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

کسب افتخاراتی دیگر برای دانشگاه در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

نوشته های مرتبط

اولین رویداد شتاب همراه با هفته پژوهش ( آب خاکستری )

علیرضا ناظری

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

جلسه ارائه مقالات چاپ شده در کنفراس ملی با نمایه ISC

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه