خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها

کسب افتخاراتی دیگر برای دانشگاه در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

کسب افتخاراتی دیگر برای دانشگاه در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

نوشته های مرتبط

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

میزبانی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد در طرح ولایت دانشجویی کشور 

علیرضا ناظری

کسب مقام ارزشمند “دوم ” کشوری توسط دانشجویان و اساتید مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه