خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها

کسب افتخاراتی دیگر برای دانشگاه در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

کسب افتخاراتی دیگر برای دانشگاه در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

نوشته های مرتبط

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 1402 – 1401

علیرضا ناظری

اولین رویداد شتاب همراه با هفته پژوهش ( آب خاکستری )

علیرضا ناظری

کسب مقام ارزشمند “دوم ” کشوری توسط دانشجویان و اساتید مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه