خانه کارگر مشهد

نوشته های مرتبط

برگزاری مسابقات پتانک قهرمانی بانوان کارگر کشوری به مناسبت هفته بسیج

علیرضا ناظری

بازدید علمی دانشجویان از فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد و کارخانه پگاه مشهد اردیبهشت 1401

علیرضا ناظری

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه