خانه کارگر مشهد
رویداد ها

بازدید علمی دانشجویان از فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد و کارخانه پگاه مشهد اردیبهشت 1401

بازدید علمی دانشجویان  از فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد و کارخانه پگاه مشهد … اردیبهشت 1401

 

نوشته های مرتبط

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

تقدیرنامه مدیر کل راه و شهرسازی از دانشگاه خانه کارگر

علیرضا ناظری

برگزاری مانور آتش نشانی برای رشته ایمنی و حفاظت فنی خرداد ماه 1401

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه