خانه کارگر مشهد
رویداد ها

طرح واکسیناسیون عمومی کرونا درمرکز علمی کاربردی خانه کارگر

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر با شروع کرونا وظیفه خود دانست در حوزه مقابله و فرهنگ سازی اقدام کند لذا گروه همیار بهداشتی با بیش از صد دانشجو مشتاق و بسیجی اغاز شد در این طرح دانشجویان با توجه به تفاهم نامه وزارت بهداشت با خانه کارگر شروه به پایش و همکاری مراکز بهداشتی کردند و بیش از هزار گزارش در سطح شهر تهیه شد و همزمان بعنوان مرکز تجمیعی طرح واکسیناسیون عمومی در شهر معرفی شد که بیش از پنج اکیپ در این مرکز مستقر شدن و حدود یک سال در طرح واکسیناسیون فعالیت داشتند که حدود 80 هزار نفر در این مرکز دانشگاه واکسن تزریق شد.

نوشته های مرتبط

میزبانی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد در طرح ولایت دانشجویی کشور 

علیرضا ناظری

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

گزارش برگزاری آزمون جامع گردشگری-آبان 1401

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه