خانه کارگر مشهد
رویداد ها

طرح واکسیناسیون عمومی کرونا درمرکز علمی کاربردی خانه کارگر

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر با شروع کرونا وظیفه خود دانست در حوزه مقابله و فرهنگ سازی اقدام کند لذا گروه همیار بهداشتی با بیش از صد دانشجو مشتاق و بسیجی اغاز شد در این طرح دانشجویان با توجه به تفاهم نامه وزارت بهداشت با خانه کارگر شروه به پایش و همکاری مراکز بهداشتی کردند و بیش از هزار گزارش در سطح شهر تهیه شد و همزمان بعنوان مرکز تجمیعی طرح واکسیناسیون عمومی در شهر معرفی شد که بیش از پنج اکیپ در این مرکز مستقر شدن و حدود یک سال در طرح واکسیناسیون فعالیت داشتند که حدود 80 هزار نفر در این مرکز دانشگاه واکسن تزریق شد.

نوشته های مرتبط

تقدیرنامه مدیر کل راه و شهرسازی از دانشگاه خانه کارگر

علیرضا ناظری

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

علیرضا ناظری

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه