خانه کارگر مشهد
رویداد ها

برنامه رادیویی رهاورد خرداد ماه 1401

برنامه رادیویی رهاورد  خرداد ماه 1401

گزارش زنده از تولید کنندگان و شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی 

نوشته های مرتبط

ساخت و تولید دستگاههای روغن گیری و خوراک دام

علیرضا ناظری

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند

علیرضا ناظری

جلسه ارائه مقالات چاپ شده در کنفراس ملی با نمایه ISC

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه