خانه کارگر مشهد
دسته‌بندی نشده

آغاز پیش ثبت نام مقاطع کاردانی و کارشناسی در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد مهر ماه 1401

آغاز پیش ثبت نام رشته های تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد مهر ماه 1401

 

نوشته های مرتبط

برگزاری دورهای تخصصی HSE

علیرضا ناظری

درخواست میهمان دوره تابستان 993

علیرضا ناظری

ثبت نام جدید مهر 1400

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه