خانه کارگر مشهد
دسته‌بندی نشده

آغاز پیش ثبت نام مقاطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد مهر ماه 1401

آغاز پیش ثبت نام رشته های تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد مهر ماه 1401

 

نوشته های مرتبط

طرح همیار بهداشت

علیرضا ناظری

برگزاری امتحانات حضوری پیان ترم سال تحصیلی 1401 – 1400 نیمسال دوم خرداد ماه 1401

علیرضا ناظری

رشته طراحی لباس

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه