خانه کارگر مشهد
رویداد ها

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند و همچنین قدردانی از دکتر مژدکانلو بابت هدایت و راهنمایی پنجاه مقاله دانشجویی در روز های پایان ترم جاری 1401

نوشته های مرتبط

بازدید علمی دانشجویان از فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد و کارخانه پگاه مشهد اردیبهشت 1401

علیرضا ناظری

برگزاری مسابقات پتانک قهرمانی بانوان کارگر کشوری به مناسبت هفته بسیج

علیرضا ناظری

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه