خانه کارگر مشهد
رویداد ها

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند و همچنین قدردانی از دکتر مژدکانلو بابت هدایت و راهنمایی پنجاه مقاله دانشجویی در روز های پایان ترم جاری 1401

نوشته های مرتبط

تقدیرنامه مدیر کل راه و شهرسازی از دانشگاه خانه کارگر

علیرضا ناظری

برگزاری کلاسهای کارگاه طراحی لباس اردبیهشت 1401

علیرضا ناظری

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه