خانه کارگر مشهد
رویداد ها

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند و همچنین قدردانی از دکتر مژدکانلو بابت هدایت و راهنمایی پنجاه مقاله دانشجویی در روز های پایان ترم جاری 1401

نوشته های مرتبط

برگزاری دورهای تخصصی HSE

علیرضا ناظری

مراسم ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) مرکز علمی کاربردی خانه کارگر اسفند ماه ۱۴۰۱

علیرضا ناظری

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه