خانه کارگر مشهد
رویدادهای فرهنگی

برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان و اصول سخنوری با رویکرد ارتباطات اجتماعی موثر

برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان و اصول سخنوری با رویکرد ارتباطات اجتماعی موثر

نوشته های مرتبط

پاسداشت روز درخت کاری_مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

امیرمهدی خزایی

جشن دانش آموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد اردیبهشت 1402

علیرضا ناظری

برگزاری کارگاه سواد رسانه ای و دوره ای آموزشی کوتاه مدت HSE

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه