خانه کارگر مشهد
رویدادهای فرهنگی

برگزاری جلسه ارائه و دفاع مقالات چاپ شده در کنفرانس ملی ISC

برگزاری جلسه ارائه و دفاع مقالات چاپ شده در کنفرانس ملی ISC
تقدیر از دانشجویان حسابداری ( سال تحصیلی…..) تشکر از دکتر مژدکانلو بابت راهنمای و نگارش مقالات

نوشته های مرتبط

کلیپ های پیشواز نوروز 1402 مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد

علیرضا ناظری

ششمین جشنواره درون دانشگاهی رویش 

علیرضا ناظری

پاسداشت روز درخت کاری_مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

امیرمهدی خزایی

ارسال دیدگاه