خانه کارگر مشهد
رویدادهای فرهنگی

همایش مشهد شهر دوستدار آب _با سخنرانی جناب آقای دکتر محرری و حضور دانشجویان مرکز

همایش مشهد شهر دوستدار آب _با سخنرانی جناب آقای دکتر محرری و حضور دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر _۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱_کارخانه نوآوری به روایت تصویر 

نوشته های مرتبط

گرامیداشت روز جهانی کارگر در حرم مطهر رضوی – اردیبهشت 1402

علیرضا ناظری

دوشنبه های قرآنی دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر در حرم مطهر رضوی

علیرضا ناظری

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تقدیم می کند،دوشنبه های قرآنی

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه