خانه کارگر مشهد
رویدادهای فرهنگی

پاسداشت روز درخت کاری_مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

پاسداشت روز درخت کاری_مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

نوشته های مرتبط

کسب مقام قهرمانی پهلوانی و دومی کشتی آزاد توسط تیم اعزامی از مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

علیرضا ناظری

برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان و اصول سخنوری با رویکرد ارتباطات اجتماعی موثر

علیرضا ناظری

قهرمانی تیم دارت کارگری دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مشهد

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه