خانه کارگر مشهد
رویدادهای فرهنگی

گرامیداشت روز جهانی کارگر در حرم مطهر رضوی – اردیبهشت 1403

همزمان با روز جهانی کارگر ، دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد برای شرکت در این مراسم در حرم مطهر رضوی حضور پیدا کردند … 

 

نوشته های مرتبط

بازگشایی کتابخانه مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

علیرضا ناظری

دوشنبه های قرآنی دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر در حرم مطهر رضوی

علیرضا ناظری

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تقدیم می کند،دوشنبه های قرآنی

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه