خانه کارگر مشهد
رویدادهای فرهنگی

جشن دانش آموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد اردیبهشت 1402

جشن دانش آموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد اردیبهشت 1402 در فرهنگسرای ترافیک

مشاهده کلیپ

نوشته های مرتبط

بازگشایی کتابخانه مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

علیرضا ناظری

افتتاح سلف سرویس مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

علیرضا ناظری

قهرمانی تیم دارت کارگری دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مشهد

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه