خانه کارگر مشهد
دسته‌بندی نشده

طرح همیار بهداشت

طرح همیار بهداشت 

خانه کارگر در راستای ایفای تعهدات اجتماعی و غربالگری کرونا از صنوف و کارگاه ها دعوت به همکاری به صورت داوطلبانه و جهادی می نماید.

نوشته های مرتبط

ثبت نام واکسیناسیون کرونا مدرسین

علیرضا ناظری

درخواست میهمان دوره تابستان 993

علیرضا ناظری

برنامه کلاسی ترم تابستان 993

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه