خانه کارگر مشهد
رویداد ها

تقدیرنامه مدیر کل راه و شهرسازی از دانشگاه خانه کارگر

تقدیرنامه مدیر کل راه و شهرسازی از دانشگاه خانه کارگر بخاطر نظارت عالی آن بر برگزاری آزمون نظام مهندسی ،نظام کاردانی و معماری تجربی در خراسان رضوی

نوشته های مرتبط

جلسه ارائه مقالات چاپ شده در کنفراس ملی با نمایه ISC

علیرضا ناظری

برگزاری دورهای تخصصی HSE

علیرضا ناظری

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه