خانه کارگر مشهد
رویداد ها

تقدیرنامه مدیر کل راه و شهرسازی از دانشگاه خانه کارگر

تقدیرنامه مدیر کل راه و شهرسازی از دانشگاه خانه کارگر بخاطر نظارت عالی آن بر برگزاری آزمون نظام مهندسی ،نظام کاردانی و معماری تجربی در خراسان رضوی

نوشته های مرتبط

برنامه رادیویی رهاورد خرداد ماه 1401

علیرضا ناظری

برگزاری کلاسهای کارگاه طراحی لباس اردبیهشت 1401

علیرضا ناظری

تفاهم نامه همکاری بین نظام مهندسی کاردانی ساختمان خراسان رضوی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه