خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها

اولین رویداد شتاب همراه با هفته پژوهش ( آب خاکستری )

اولین رویداد شتاب همراه با هفته پژوهش ( آب خاکستری )

نوشته های مرتبط

کسب مقام ارزشمند “دوم ” کشوری توسط دانشجویان و اساتید مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد

علیرضا ناظری

جلسه ارائه مقالات چاپ شده در کنفراس ملی با نمایه ISC

علیرضا ناظری

کسب افتخاراتی دیگر برای دانشگاه در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه