خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها

اولین رویداد شتاب همراه با هفته پژوهش ( آب خاکستری )

اولین رویداد شتاب همراه با هفته پژوهش ( آب خاکستری )

نوشته های مرتبط

میزبانی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد در طرح ولایت دانشجویی کشور 

علیرضا ناظری

کسب افتخاراتی دیگر برای دانشگاه در نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

علیرضا ناظری

آغاز ثبت نام مقاطع کارشناسی و کاردانی بهمن 1400

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه