خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها

اولین رویداد شتاب همراه با هفته پژوهش ( آب خاکستری )

اولین رویداد شتاب همراه با هفته پژوهش ( آب خاکستری )

نوشته های مرتبط

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

کسب مقام ارزشمند “دوم ” کشوری توسط دانشجویان و اساتید مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد

علیرضا ناظری

آغاز ثبت نام مقاطع کارشناسی و کاردانی بهمن 1400

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه