خانه کارگر مشهد
اخبار اطلاعیه ها

اولین رویداد شتاب همراه با هفته پژوهش ( آب خاکستری )

اولین رویداد شتاب همراه با هفته پژوهش ( آب خاکستری )

نوشته های مرتبط

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1402 – 1401

علیرضا ناظری

میزبانی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد در طرح ولایت دانشجویی کشور 

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه