خانه کارگر مشهد

فرم ثبت نام آنلاین

 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  حجم تصویر نباید بیشتر از 1MB باشد.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  حجم هر تصویر نباید بیشتر از 1MB باشد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  حجم تصویر نباید بیشتر از 1MB باشد.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .