خانه کارگر مشهد
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf.
    لطفاً کاربرگ های شماره یک و دو را در قالب فایل PDF بارگذاری کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .